SK CZ PL

Kúpele Nimnica: História kúpeľov

Pri hĺbení základovej jamy priehradného múru sa v r. 1953 pod úrovňou hladiny Váhu objavila podozrivá voda, ktorá bola čistá, no trochu slaná a šumela. Pri hydrogeologickom prieskume sa vo viacerých vrtoch zachytila uhličitá voda s vysokou koncentráciou látok. To vzbudilo pozornosť širokej verejnosti, a keď sa v niektorých prípadoch pracovníkov Priehrady mládeže prejavili aj pozitívne zdravotné účinky, rozšírila sa bleskurýchle fáma o zázračnej liečivosti týchto vôd.

Voda sa začala využívať na liečbu chorôb

Pod tlakom mienky verejnosti a po overení zdravotnej prospešnosti vôd bolo rozhodnuté využiť ich kúpeľnícky na liečenie dýchacích a zažívacích ústrojov. Dnes je indikačný zoznam rozšírený o ďalšie skupiny chorôb. Choroby sa v kúpeľoch Nimnica liečia s vysokou úspešnosťou, minerálna liečivá voda taktiež uľaví od bolesti.

Zloženie liečivej vody

Minerálna voda obsahuje mnohé stopové prvky ako draslík, horčík, chlór, jód, sodík, vápnik, železo a tiež voľný oxid uhličitý.

Kúpeľná história začína...

Od 1. apríla roku 1959 zahájili kúpele Nimnica svoju kúpeľnú históriu a prevádzku pod vedením vedúceho lekára Jozefa Vajdu a správou Jána Lepeja. Začínalo sa cca so 60 posteľami a 30 zamestnancami, v roku 1961 mali kúpele Nimnica 276 postelí.

Budova Jilemnický slúžila 10 rokov ako dorastová liečebňa, so zameraním na choroby kardiovaskulárne, najmä stavy po operáciách srdca a stavy po reumatickej horúčke, ako aj celkové oslabenie zdravotného stavu. Viedol ju MUDr. Ladislav Sikula. V r. 1969 sa liečebňa prebudovala na liečebňu pre dospelých pacientov.

Skúmal sa účinok minerálnej vody

V rokoch 1961-1967 bola v liečebni zriadená pobočka Výskumného ústavu humánnej bioklimatológie v Bratislave za cieľom skúmať účinok minerálnej vody a klímy na ochorenia. Výsledky dopadli priaznivo pre obe skúmané oblasti.

Nové liečebné domy

V septembri 1979 bola zahájená výstavba budovy balneoterapie o kapacite 1 200 procedúr denne, spolu s novým stravovacím a kultúrnym strediskom v hodnote 55 miliónov Sk. Liečebné procedúry sa dovtedy podávali v suterénoch a prízemných priestoroch liečebných domov, čo nevyhovovalo najmä v zimnom období. Od septembra r. 1992 je v prevádzke zatiaľ zdravotná a stravovacia časť balneoterapie s rehabilitačným bazénom a procedúrami.

Hotely / Pobyty / Akciové pobyty