SK CZ PL

Kúpele Nimnica: Liečba, indikácie

Indikácie, liečba a liečivé zdroje v kúpeľoch Nimnica.

V kúpeľoch Nimnica sa nachádzajú pramene alkalických kyseliek, ktorých teplota je 10-13°C, celková mineralizácia cca 5000 mg/ l.

Minerálna voda obsahuje sodík, draslík, horčík, železo, vápnik, chlór, jód a voľný oxid uhličitý a vďaka nim má liečivé účinky.

Využitie minerálnej vody v kúpeľoch Nimnica

Voda sa využíva sa na pitnú a inhalačnú liečbu, ale aj na vaňové uhličité kúpele, ktoré prinášajú úľavu od bolesti a zlepšujú zdravotný stav pacientov.

Indikácie v kúpeľoch Nimnica

Z chorôb obehových ústrojov sa v kúpeľoch Nimnica liečia pacienti:

 • s poškodením srdca reumatickým zápalom – reumatickými karditídami – po odznení akútnej fázy,
 • reumatickými karditídami najmenej 6 mesiacov po potlačení aktivity zápalového procesu,
 • kompenzačnými chlopňovými chybami bez známok aktivity zápalového procesu,
 • chlopňovými chybami s prejavom obehovej nedostatočnosti I. stupňa, bez známok aktivity zápalového procesu, kompenzovanými chlopňovými chybami pri súčasnom postihnutí jedného alebo niekoľkých kĺbov (po dlhodobej liečbe na odbornom oddelení),
 • vrodenými srdcovými chybami s prejavmi obehovej nedostatočnosti najviac I. stupňa,
 • vysokým krvným tlakom – hypertonickou chorobou – štádia I.b a II. a,
 • ochorením srdca na podklade endokrinných, infekčných, toxických a iných porúch,
 • vazomotirickými neurózami (Raynaudovou chorobou),
 • stavmi po trombózach a tromboflebitídach periférnych žíl,
 • stavmi po srdcových operáciách.

Z nešpecifických chorôb dýchacích ciest sa v rámci liečby v kúpeľoch Nimnica liečia:

 • chronický zápal priedušiek (chronická bronchitída) bez preťaženia obehu (cor pulmonale),
 • spastický zápal priedušiek (spastická bronchitída),
 • priedušková astma (asthma bronchiale),
 • priedušková astma komplikovaná chronickým zápalom priedušiek a častými záchvatmi,
 • rozšírenie priedušiek (bronchiektázy) v období potlačenia pridruženej infekcie,
 • stavy po opakovaných zápaloch pľúc,
 • stavy po pľúcnych operáciách,
 • chronické zápaly prinosových zátok (sinusitídy) a sinobronchitídy,
 • atrofické a hypertrofické zápaly sliznice horných dýchacích ciest,
 • ozéna a stavy po operáciách na horných dýchacích cestách.

Ďalšou indikačnou skupinou pre dorastajúcu mládež je:

 • celkové oslabenie zdravotného stavu, najmä význačná celková telesná slabosť bez organických porúch,
 • celkové oslabenie zdravotného stavu pri pracovnej neschopnosti po prekonaných akútnych ochoreniach a operáciách,
 • stavy celkového zdravotného oslabenia pracujúcich z ťažkých prevádzok ( z prevádzok s prašným prostredím, s chemickými činidlami, z baníckych a hutníckych prevádzok apod.),
 • telesná slabosť (asténia) na podklade chronického ochorenia tráviacich ústrojov.

Hotely / Pobyty / Akciové pobyty